ĐỨNG ĐẦU
THẤP NHẤT

2016 theo Thay đổi Tiêu đề

theo Thay đổi 2016 ? theo Thay đổi mô tả 2016.

 
Bìa hộ chiếu của Marshall
Marshall
 
 
+35
Bìa hộ chiếu của Micronesia
Micronesia
 
 
+34
Bìa hộ chiếu của Palau
Palau
 
 
+34
Bìa hộ chiếu của Peru
Peru
 
 
+33
Bìa hộ chiếu của Solomon
Solomon
 
 
+33
Bìa hộ chiếu của Tuvalu
Tuvalu
 
 
+33
Bìa hộ chiếu của Kiribati
Kiribati
 
 
+30
Bìa hộ chiếu của Brazil
Brazil
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Trung Quốc
Trung Quốc
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Cabo Verde
Cabo Verde
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Macau
Macau
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Malaysia
Malaysia
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Qatar
Qatar
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Rwanda
Rwanda
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Seychelles
Seychelles
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của El Salvador
El Salvador
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
 
 
+2
Bìa hộ chiếu của Châu Úc
Châu Úc
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Bolivia
Bolivia
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Botswana
Botswana
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Ecuador
Ecuador
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Indonesia
Indonesia
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Kazakhstan
Kazakhstan
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Mexico
Mexico
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Singapore
Singapore
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Ukraine
Ukraine
 
 
+1
Bìa hộ chiếu của Andorra
Andorra
 
1-
Bìa hộ chiếu của Afghanistan
Afghanistan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Antigua & Barbuda
Antigua & Barbuda
 
1-
Bìa hộ chiếu của Albania
Albania
 
1-
Bìa hộ chiếu của Angola
Angola
 
1-
Bìa hộ chiếu của Azerbaijan
Azerbaijan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Barbados
Barbados
 
1-
Bìa hộ chiếu của Burkina Faso
Burkina Faso
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bahamas
Bahamas
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bhutan
Bhutan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Belize
Belize
 
1-
Bìa hộ chiếu của Canada
Canada
 
1-
Bìa hộ chiếu của Cameroon
Cameroon
 
1-
Bìa hộ chiếu của Cuba
Cuba
 
1-
Bìa hộ chiếu của Đức
Đức
 
1-
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
 
1-
Bìa hộ chiếu của Estonia
Estonia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Ai Cập
Ai Cập
 
1-
Bìa hộ chiếu của Ethiopia
Ethiopia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Gabon
Gabon
 
1-
Bìa hộ chiếu của Georgia
Georgia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Guinea
Guinea
 
1-
Bìa hộ chiếu của Guatemala
Guatemala
 
1-
Bìa hộ chiếu của Guyana
Guyana
 
1-
Bìa hộ chiếu của Hồng Kông
Hồng Kông
 
1-
Bìa hộ chiếu của Honduras
Honduras
 
1-
Bìa hộ chiếu của Iraq
Iraq
 
1-
Bìa hộ chiếu của Jamaica
Jamaica
 
1-
Bìa hộ chiếu của Kenya
Kenya
 
1-
Bìa hộ chiếu của Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
 
1-
Bìa hộ chiếu của St Kitts & Nevis
St Kitts & Nevis
 
1-
Bìa hộ chiếu của Triều Tiên
Triều Tiên
 
1-
Bìa hộ chiếu của Lào
Lào
 
1-
Bìa hộ chiếu của Saint Lucia
Saint Lucia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Latvia
Latvia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Montenegro
Montenegro
 
1-
Bìa hộ chiếu của Bắc Macedonia
Bắc Macedonia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Mozambique
Mozambique
 
1-
Bìa hộ chiếu của Namibia
Namibia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Nigeria
Nigeria
 
1-
Bìa hộ chiếu của New Zealand
New Zealand
 
1-
Bìa hộ chiếu của Oman
Oman
 
1-
Bìa hộ chiếu của Pakistan
Pakistan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Nga
Nga
 
1-
Bìa hộ chiếu của Sierra Leone
Sierra Leone
 
1-
Bìa hộ chiếu của Somalia
Somalia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Tunisia
Tunisia
 
1-
Bìa hộ chiếu của Tonga
Tonga
 
1-
Bìa hộ chiếu của Đài Loan
Đài Loan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Uganda
Uganda
 
1-
Bìa hộ chiếu của Uzbekistan
Uzbekistan
 
1-
Bìa hộ chiếu của Venezuela
Venezuela
 
1-
Bìa hộ chiếu của Samoa
Samoa
 
1-
Bìa hộ chiếu của Yemen
Yemen
 
1-
Bìa hộ chiếu của Nam Phi
Nam Phi
 
1-
Bìa hộ chiếu của Zimbabwe
Zimbabwe
 
1-
Bìa hộ chiếu của Armenia
Armenia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Argentina
Argentina
 
2-
Bìa hộ chiếu của Áo
Áo
 
2-
Bìa hộ chiếu của Bangladesh
Bangladesh
 
2-
Bìa hộ chiếu của Bỉ
Bỉ
 
2-
Bìa hộ chiếu của Benin
Benin
 
2-
Bìa hộ chiếu của Brunei
Brunei
 
2-
Bìa hộ chiếu của Trung Phi
Trung Phi
 
2-
Bìa hộ chiếu của Thụy Sỹ
Thụy Sỹ
 
2-
Bìa hộ chiếu của bờ biển Ngà
bờ biển Ngà
 
2-
Bìa hộ chiếu của Chile
Chile
 
2-
Bìa hộ chiếu của Séc
Séc
 
2-
Bìa hộ chiếu của Djibouti
Djibouti
 
2-
Bìa hộ chiếu của Đan Mạch
Đan Mạch
 
2-
Bìa hộ chiếu của Eritrea
Eritrea
 
2-
Bìa hộ chiếu của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
 
2-
Bìa hộ chiếu của Phần Lan
Phần Lan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Fiji
Fiji
 
2-
Bìa hộ chiếu của Pháp
Pháp
 
2-
Bìa hộ chiếu của Grenada
Grenada
 
2-
Bìa hộ chiếu của Gambia
Gambia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Guinea Xích Đạo
Guinea Xích Đạo
 
2-
Bìa hộ chiếu của Guiné-Bissau
Guiné-Bissau
 
2-
Bìa hộ chiếu của Hungary
Hungary
 
2-
Bìa hộ chiếu của Ireland
Ireland
 
2-
Bìa hộ chiếu của Israel
Israel
 
2-
Bìa hộ chiếu của Ấn Độ
Ấn Độ
 
2-
Bìa hộ chiếu của Ý
Ý
 
2-
Bìa hộ chiếu của Jordan
Jordan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Campuchia
Campuchia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Liban
Liban
 
2-
Bìa hộ chiếu của Liberia
Liberia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Lesotho
Lesotho
 
2-
Bìa hộ chiếu của Luxembourg
Luxembourg
 
2-
Bìa hộ chiếu của Monaco
Monaco
 
2-
Bìa hộ chiếu của Mali
Mali
 
2-
Bìa hộ chiếu của Mauritania
Mauritania
 
2-
Bìa hộ chiếu của Maldives
Maldives
 
2-
Bìa hộ chiếu của Malawi
Malawi
 
2-
Bìa hộ chiếu của Hà Lan
Hà Lan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Nauru
Nauru
 
2-
Bìa hộ chiếu của Panama
Panama
 
2-
Bìa hộ chiếu của Papua New Guinea
Papua New Guinea
 
2-
Bìa hộ chiếu của Philippines
Philippines
 
2-
Bìa hộ chiếu của Ba Lan
Ba Lan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
 
2-
Bìa hộ chiếu của Kosovo
Kosovo
 
2-
Bìa hộ chiếu của Serbia
Serbia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Ả Rập Xê Út,
Ả Rập Xê Út,
 
2-
Bìa hộ chiếu của Thụy Điển
Thụy Điển
 
2-
Bìa hộ chiếu của Slovenia
Slovenia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Slovakia
Slovakia
 
2-
Bìa hộ chiếu của San Marino
San Marino
 
2-
Bìa hộ chiếu của Nam Sudan
Nam Sudan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Eswatini
Eswatini
 
2-
Bìa hộ chiếu của Thái Lan
Thái Lan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Tajikistan
Tajikistan
 
2-
Bìa hộ chiếu của Trinidad và Tobago
Trinidad và Tobago
 
2-
Bìa hộ chiếu của Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
 
2-
Bìa hộ chiếu của Uruguay
Uruguay
 
2-
Bìa hộ chiếu của Saint Vincent và Grenadines
Saint Vincent và Grenadines
 
2-
Bìa hộ chiếu của Zambia
Zambia
 
2-
Bìa hộ chiếu của Bulgaria
Bulgaria
 
3-
Bìa hộ chiếu của Hy Lạp
Hy Lạp
 
3-
Bìa hộ chiếu của Maroc
Maroc
 
3-
Bìa hộ chiếu của Myanmar
Myanmar
 
3-
Bìa hộ chiếu của Mông Cổ
Mông Cổ
 
3-
Bìa hộ chiếu của Malta
Malta
 
3-
Bìa hộ chiếu của Niger
Niger
 
3-
Bìa hộ chiếu của Nepal
Nepal
 
3-
Bìa hộ chiếu của Romania
Romania
 
3-
Bìa hộ chiếu của Senegal
Senegal
 
3-
Bìa hộ chiếu của Syria
Syria
 
3-
Bìa hộ chiếu của Togo
Togo
 
3-
Bìa hộ chiếu của Turkmenistan
Turkmenistan
 
3-
Bìa hộ chiếu của Việt Nam
Việt Nam
 
3-
Bìa hộ chiếu của Síp
Síp
 
4-
Bìa hộ chiếu của Ghana
Ghana
 
4-
Bìa hộ chiếu của Hàn Quốc
Hàn Quốc
 
4-
Bìa hộ chiếu của Sri Lanka
Sri Lanka
 
4-