ĐỨNG ĐẦU
THẤP NHẤT

2020 theo Thay đổi Tiêu đề

theo Thay đổi 2020 ? theo Thay đổi mô tả 2020.

 
Bìa hộ chiếu của Sudan
Sudan
 
5-
Bìa hộ chiếu của Afghanistan
Afghanistan
 
5-
Bìa hộ chiếu của Pakistan
Pakistan
 
6-
Bìa hộ chiếu của Nigeria
Nigeria
 
6-
Bìa hộ chiếu của Guiné-Bissau
Guiné-Bissau
 
6-
Bìa hộ chiếu của Syria
Syria
 
7-
Bìa hộ chiếu của Libya
Libya
 
7-
Bìa hộ chiếu của Iraq
Iraq
 
7-
Bìa hộ chiếu của Somalia
Somalia
 
8-
Bìa hộ chiếu của Sierra Leone
Sierra Leone
 
8-
Bìa hộ chiếu của Liberia
Liberia
 
8-
Bìa hộ chiếu của Cameroon
Cameroon
 
8-
Bìa hộ chiếu của Congo
Congo
 
8-
Bìa hộ chiếu của Congo (Dem. Rep. Of)
Congo (Dem. Rep. Of)
 
8-
Bìa hộ chiếu của Bangladesh
Bangladesh
 
8-
Bìa hộ chiếu của Yemen
Yemen
 
9-
Bìa hộ chiếu của Nam Sudan
Nam Sudan
 
9-
Bìa hộ chiếu của Triều Tiên
Triều Tiên
 
9-
Bìa hộ chiếu của Ghana
Ghana
 
9-
Bìa hộ chiếu của Ethiopia
Ethiopia
 
9-
Bìa hộ chiếu của Kosovo
Kosovo
 
10-
Bìa hộ chiếu của Niger
Niger
 
10-
Bìa hộ chiếu của Sri Lanka
Sri Lanka
 
10-
Bìa hộ chiếu của Guinea
Guinea
 
10-
Bìa hộ chiếu của Eritrea
Eritrea
 
10-
Bìa hộ chiếu của Togo
Togo
 
11-
Bìa hộ chiếu của Senegal
Senegal
 
11-
Bìa hộ chiếu của Rwanda
Rwanda
 
11-
Bìa hộ chiếu của Mozambique
Mozambique
 
11-
Bìa hộ chiếu của Mali
Mali
 
11-
Bìa hộ chiếu của Liban
Liban
 
11-
Bìa hộ chiếu của Jordan
Jordan
 
11-
Bìa hộ chiếu của Guinea Xích Đạo
Guinea Xích Đạo
 
11-
Bìa hộ chiếu của Ai Cập
Ai Cập
 
11-
Bìa hộ chiếu của Algérie
Algérie
 
11-
Bìa hộ chiếu của Trung Phi
Trung Phi
 
11-
Bìa hộ chiếu của Burundi
Burundi
 
11-
Bìa hộ chiếu của Burkina Faso
Burkina Faso
 
11-
Bìa hộ chiếu của Angola
Angola
 
11-
Bìa hộ chiếu của Zambia
Zambia
 
12-
Bìa hộ chiếu của Palestine
Palestine
 
12-
Bìa hộ chiếu của Nepal
Nepal
 
12-
Bìa hộ chiếu của Namibia
Namibia
 
12-
Bìa hộ chiếu của Mauritania
Mauritania
 
12-
Bìa hộ chiếu của Gabon
Gabon
 
12-
Bìa hộ chiếu của Djibouti
Djibouti
 
12-
Bìa hộ chiếu của Zimbabwe
Zimbabwe
 
13-
Bìa hộ chiếu của Turkmenistan
Turkmenistan
 
13-
Bìa hộ chiếu của Tchad
Tchad
 
13-
Bìa hộ chiếu của Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe
 
13-
Bìa hộ chiếu của Kenya
Kenya
 
13-
Bìa hộ chiếu của Iran
Iran
 
13-
Bìa hộ chiếu của Gambia
Gambia
 
13-
Bìa hộ chiếu của Benin
Benin
 
13-
Bìa hộ chiếu của Uganda
Uganda
 
14-
Bìa hộ chiếu của Tanzania
Tanzania
 
14-
Bìa hộ chiếu của Tunisia
Tunisia
 
14-
Bìa hộ chiếu của Myanmar
Myanmar
 
14-
Bìa hộ chiếu của Comoros
Comoros
 
14-
Bìa hộ chiếu của Cabo Verde
Cabo Verde
 
14-
Bìa hộ chiếu của Bhutan
Bhutan
 
14-
Bìa hộ chiếu của Uzbekistan
Uzbekistan
 
15-
Bìa hộ chiếu của Malawi
Malawi
 
15-
Bìa hộ chiếu của Madagascar
Madagascar
 
15-
Bìa hộ chiếu của Maroc
Maroc
 
16-
Bìa hộ chiếu của Lesotho
Lesotho
 
16-
Bìa hộ chiếu của Lào
Lào
 
16-
Bìa hộ chiếu của Campuchia
Campuchia
 
16-
Bìa hộ chiếu của Việt Nam
Việt Nam
 
17-
Bìa hộ chiếu của Tajikistan
Tajikistan
 
17-
Bìa hộ chiếu của Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
 
17-
Bìa hộ chiếu của Haiti
Haiti
 
17-
Bìa hộ chiếu của Cuba
Cuba
 
17-
Bìa hộ chiếu của Eswatini
Eswatini
 
18-
Bìa hộ chiếu của Suriname
Suriname
 
18-
Bìa hộ chiếu của Maldives
Maldives
 
18-
Bìa hộ chiếu của Botswana
Botswana
 
18-
Bìa hộ chiếu của Bolivia
Bolivia
 
18-
Bìa hộ chiếu của Bahrain
Bahrain
 
18-
Bìa hộ chiếu của Azerbaijan
Azerbaijan
 
18-
Bìa hộ chiếu của Jamaica
Jamaica
 
19-
Bìa hộ chiếu của Ấn Độ
Ấn Độ
 
19-
Bìa hộ chiếu của Guyana
Guyana
 
19-
Bìa hộ chiếu của Trung Quốc
Trung Quốc
 
19-
Bìa hộ chiếu của Armenia
Armenia
 
19-
Bìa hộ chiếu của Ả Rập Xê Út,
Ả Rập Xê Út,
 
20-
Bìa hộ chiếu của Papua New Guinea
Papua New Guinea
 
20-
Bìa hộ chiếu của Oman
Oman
 
20-
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
 
20-
Bìa hộ chiếu của Belarus
Belarus
 
20-
Bìa hộ chiếu của Qatar
Qatar
 
21-
Bìa hộ chiếu của Kazakhstan
Kazakhstan
 
21-
Bìa hộ chiếu của Belize
Belize
 
21-
Bìa hộ chiếu của Nam Phi
Nam Phi
 
22-
Bìa hộ chiếu của Nauru
Nauru
 
22-
Bìa hộ chiếu của Mông Cổ
Mông Cổ
 
22-
Bìa hộ chiếu của Kuwait
Kuwait
 
22-
Bìa hộ chiếu của Indonesia
Indonesia
 
22-
Bìa hộ chiếu của Fiji
Fiji
 
22-
Bìa hộ chiếu của Philippines
Philippines
 
23-
Bìa hộ chiếu của Ecuador
Ecuador
 
25-
Bìa hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
 
27-
Bìa hộ chiếu của Thái Lan
Thái Lan
 
28-
Bìa hộ chiếu của Nga
Nga
 
29-
Bìa hộ chiếu của Vatican
Vatican
 
33-
Bìa hộ chiếu của San Marino
San Marino
 
35-
Bìa hộ chiếu của Uruguay
Uruguay
 
37-
Bìa hộ chiếu của Thụy Điển
Thụy Điển
 
37-
Bìa hộ chiếu của New Zealand
New Zealand
 
37-
Bìa hộ chiếu của Liechtenstein
Liechtenstein
 
37-
Bìa hộ chiếu của Vương Quốc Anh
Vương Quốc Anh
 
38-
Bìa hộ chiếu của Na Uy
Na Uy
 
38-
Bìa hộ chiếu của Latvia
Latvia
 
38-
Bìa hộ chiếu của Croatia
Croatia
 
38-
Bìa hộ chiếu của Đức
Đức
 
38-
Bìa hộ chiếu của Slovenia
Slovenia
 
39-
Bìa hộ chiếu của Ba Lan
Ba Lan
 
39-
Bìa hộ chiếu của Lithuania
Lithuania
 
39-
Bìa hộ chiếu của Iceland
Iceland
 
39-
Bìa hộ chiếu của Hungary
Hungary
 
39-
Bìa hộ chiếu của Hy Lạp
Hy Lạp
 
39-
Bìa hộ chiếu của Pháp
Pháp
 
39-
Bìa hộ chiếu của Phần Lan
Phần Lan
 
39-
Bìa hộ chiếu của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
 
39-
Bìa hộ chiếu của Estonia
Estonia
 
39-
Bìa hộ chiếu của Đan Mạch
Đan Mạch
 
39-
Bìa hộ chiếu của Síp
Síp
 
39-
Bìa hộ chiếu của Romania
Romania
 
40-
Bìa hộ chiếu của Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
 
40-
Bìa hộ chiếu của Hà Lan
Hà Lan
 
40-
Bìa hộ chiếu của Ý
Ý
 
40-
Bìa hộ chiếu của Ireland
Ireland
 
40-
Bìa hộ chiếu của Georgia
Georgia
 
40-
Bìa hộ chiếu của Séc
Séc
 
40-
Bìa hộ chiếu của Thụy Sỹ
Thụy Sỹ
 
40-
Bìa hộ chiếu của Bulgaria
Bulgaria
 
40-
Bìa hộ chiếu của Bỉ
Bỉ
 
40-
Bìa hộ chiếu của Châu Úc
Châu Úc
 
40-
Bìa hộ chiếu của Áo
Áo
 
40-
Bìa hộ chiếu của Andorra
Andorra
 
40-
Bìa hộ chiếu của Slovakia
Slovakia
 
41-
Bìa hộ chiếu của Luxembourg
Luxembourg
 
41-
Bìa hộ chiếu của Hàn Quốc
Hàn Quốc
 
41-
Bìa hộ chiếu của Malta
Malta
 
42-
Bìa hộ chiếu của Monaco
Monaco
 
42-
Bìa hộ chiếu của Nhật Bản
Nhật Bản
 
42-
Bìa hộ chiếu của Timor-Leste
Timor-Leste
 
45-
Bìa hộ chiếu của Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina
 
45-
Bìa hộ chiếu của Albania
Albania
 
47-
Bìa hộ chiếu của Tonga
Tonga
 
48-
Bìa hộ chiếu của Nicaragua
Nicaragua
 
49-
Bìa hộ chiếu của Tuvalu
Tuvalu
 
50-
Bìa hộ chiếu của Marshall
Marshall
 
50-
Bìa hộ chiếu của Micronesia
Micronesia
 
50-
Bìa hộ chiếu của Antigua & Barbuda
Antigua & Barbuda
 
50-
Bìa hộ chiếu của Venezuela
Venezuela
 
51-
Bìa hộ chiếu của El Salvador
El Salvador
 
51-
Bìa hộ chiếu của Singapore
Singapore
 
51-
Bìa hộ chiếu của Bắc Macedonia
Bắc Macedonia
 
51-
Bìa hộ chiếu của Saint Lucia
Saint Lucia
 
51-
Bìa hộ chiếu của Kiribati
Kiribati
 
51-
Bìa hộ chiếu của Dominica
Dominica
 
51-
Bìa hộ chiếu của Samoa
Samoa
 
52-
Bìa hộ chiếu của Trinidad và Tobago
Trinidad và Tobago
 
52-
Bìa hộ chiếu của Seychelles
Seychelles
 
52-
Bìa hộ chiếu của Solomon
Solomon
 
52-
Bìa hộ chiếu của Palau
Palau
 
52-
Bìa hộ chiếu của Mauritius
Mauritius
 
52-
Bìa hộ chiếu của Moldova
Moldova
 
52-
Bìa hộ chiếu của St Kitts & Nevis
St Kitts & Nevis
 
52-
Bìa hộ chiếu của Grenada
Grenada
 
52-
Bìa hộ chiếu của Montenegro
Montenegro
 
53-
Bìa hộ chiếu của Vanuatu
Vanuatu
 
54-
Bìa hộ chiếu của Saint Vincent và Grenadines
Saint Vincent và Grenadines
 
54-
Bìa hộ chiếu của Ukraine
Ukraine
 
54-
Bìa hộ chiếu của Paraguay
Paraguay
 
54-
Bìa hộ chiếu của Colombia
Colombia
 
54-
Bìa hộ chiếu của Bahamas
Bahamas
 
54-
Bìa hộ chiếu của Barbados
Barbados
 
54-
Bìa hộ chiếu của Serbia
Serbia
 
55-
Bìa hộ chiếu của Panama
Panama
 
55-
Bìa hộ chiếu của Honduras
Honduras
 
55-
Bìa hộ chiếu của Guatemala
Guatemala
 
55-
Bìa hộ chiếu của Costa Rica
Costa Rica
 
55-
Bìa hộ chiếu của Peru
Peru
 
57-
Bìa hộ chiếu của Đài Loan
Đài Loan
 
58-
Bìa hộ chiếu của Mexico
Mexico
 
58-
Bìa hộ chiếu của Macau
Macau
 
58-
Bìa hộ chiếu của Israel
Israel
 
58-
Bìa hộ chiếu của Canada
Canada
 
61-
Bìa hộ chiếu của Brazil
Brazil
 
62-
Bìa hộ chiếu của Brunei
Brunei
 
62-
Bìa hộ chiếu của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
 
62-
Bìa hộ chiếu của Malaysia
Malaysia
 
64-
Bìa hộ chiếu của Hồng Kông
Hồng Kông
 
64-
Bìa hộ chiếu của Argentina
Argentina
 
64-
Bìa hộ chiếu của Chile
Chile
 
65-
Bìa hộ chiếu của Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
 
68-